தங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி.

என்னுடைய பட்டாம்பூச்சி வலைப்பூவிற்கு வருகை தந்தமைக்கு மிக்க நன்றி.
என்னுடைய எண்ணங்களை சகோதரன் வலைப்பூவில் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். மூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமான நண்பர்களால் கவரப்பட்ட அந்த வலைப்பூவிற்கு வருகை தாருங்கள். உங்கள் எண்ணங்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்.
அன்புடன், - ஜெகதீஸ்வரன்.

வெள்ளி, 20 மார்ச், 2009

தமிழ் எண்கள்

நம்மில் பலருக்கு தமிழில் எழுத்துகள் இருப்பதைப் போல எண்களும் இருக்கின்றன என்பது தெரியாது.நாம் ஆங்கிலத்தின் பிடியில் சிக்கி நாட்கள் பல ஆகின்றன.சென்றதைப் பற்றி பேசுவதில் பலன் இல்லை என நினைப்பவன் நான்.இதுவரை அறியாததை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமல்லவா.உங்களின் உதவிக்காக இந்த இடுகை.


நம்முடைய தமிழைப் பொருத்த வரை சுழிக்கென (பூஜ்ஜியத்திற்கென) தனியாக எண் இல்லை.அதற்கு பதிலாக 10,100 மற்றும் 1000க்கென தனியான எண்கள் உள்ளன.தமிழுடைய எண்களும் அதனுடைய எழுத்துக்களைப் போலவே இருக்கின்றன.சில எண்கள் தமிழ் எழுத்துகளின் பின்பமாக இருக்கின்றன.


எடுத்துக்காட்டாக 3782 என்பதை எடுத்துக் கொள்வோம்.இதை ௩௭௮௨ என்று நவீன முறைப்படியெல்லாம் எழுத முடியாது.அதற்கு பதிலாக ௩ ௲ ௭ ௱ ௮ ௰ ௨ என்று எழுதுவது சாலச் சிறந்தது.படிக்கும் போது எப்போதும் போல மூன்றாயிரத்து எழுநூற்றி என்பத்தி இரண்டு என படிக்கலாம்.


கீழே இருக்கும் பட்டியல் உங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.இதை படிப்பதோடு நிறுத்திவிடாதீர்கள்,பயண்பாட்டிற்கும் கொண்டு வாருங்கள்.


௧ = 1
௨ = 2
௩ = 3
௪ = 4
௫ = 5
௬ = 6
௭ = 7
௮ = 8
௯ = 9
௰ = 10
௰௧ = 11
௰௨ = 12
௰௩ = 13
௰௪ = 14
௰௫ = 15
௰௬ = 16
௰௭ = 17
௰௮ = 18
௰௯ = 19
௨௰ = 20
௱ = 100
௨௱ = 200
௩௱ = 300
௱௫௰௬ = 156
௲ = 1000
௲௧ = 1001
௲௪௰ = 1040
௮௲ = 8000
௰௲ = 10,000
௭௰௲ = 70,000
௯௰௲ = 90,000
௱௲ = 100,000 (lakh)
௮௱௲ = 800,000
௰௱௲ = 1,000,000 (10 lakhs)
௯௰௱௲ = 9,000,000
௱௱௲ = 10,000,000 (crore)
௰௱௱௲ = 100,000,000 (10 crore)
௱௱௱௲ = 1,000,000,000 (100 crore)
௲௱௱௲ = 10,000,000,000 (thousand crore)
௰௲௱௱௲ = 100,000,000,000 (10 thousand crore)
௱௲௱௱௲ = 1,000,000,000,000 (lakh crore)
௱௱௲௱௱௲ = 100,000,000,000,000 (crore crore)